สมาธิสั้นในวัยเด็กดีขึ้นได้ด้วย SUP (Stand up paddle board)

มีนาคม 17, 2018

เป็นธรรมดาของเด็กๆ ที่ต้องมีพฤติกรรมซุกซน อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ไม่เชื่อฟัง แต่รู้ไหมว่า บางครั้งอาการเหล่านี้ก็ อาจเป็นหนึ่งในสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะสมาธิสั้นในวัยเด็กได้ แต่พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณกำลังเผชิญสภาวะสมาธิสั้นอยู่?

วันนี้ We SUP นำเอาความรู้ของสภาวะสมาธิสั้นในวัยเด็ก แบบเข้าใจง่าย พร้อมเคล็ดลับวิธีรับมือ และรักษาเบื้องต้น สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ เพราะถ้าหากละเลย โดยไม่ทำอะไรอาจส่งผลถึงพัฒนาการความคิดสติปัญญาของเด็กได้

SUP Kid

Credit:

โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorders หรือ ADHD) มักเกิดในวัยเด็กซึ่งมักจะมีพฤติกรรม วอกแวก ซุกซนอยู่ไม่นิ่งนั่งไม่ติดที่  ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับงานหรือสิ่งที่กำลังทำได้นานเพียงพอ มักใจลอยหรือเหม่อง่าย บางครั้งเด็กมีอาการยับยั้งตัวเองไม่ค่อยได้ วู่วาม ไม่อดทนต่อการรอคอย ไม่อยู่ในกฎระเบียบ หรือในกติกา ทำอะไรค่อนข้าง รุนแรง  ซึ่งเด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมอาการครบทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น หรืออาจมีปัญหาเฉพาะในบางเรื่อง แต่มีรุนรงกว่าเด็กปกติทั่วๆไป อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมสภาวะสมาธิสั้นนั้นอาจไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เพราะบางครั้ง เป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติของช่วงวัยของเด็กในแต่ละช่วงวัยอายุที่เป็นไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติ จึงอาจต้องใช้ การสังเกตของคุณพ่อคุณแม่ หรือคนข้างรอบข้างเด็กในการสังเกตพฤติกรรม เพราะถ้าพฤติกรรมเด็กอยู่ในขั้นรุนแรง แตกต่างจากเด็กวัยทั่วไป พ่อแม่ควรปรึกษารีบหาทางฝึกฝน รักษาให้เด็กๆกลับมาเป็นปกติ หรือหากพฤติกรรมเด็กอยู่ใน ขั้นรุนแรงควรพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาต่อไป  

กิจกรรมเด็ก

ในปัจจุบันนั้นอาการสมาธิสั้นยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นมากจากอะไร แต่มีงานวิจัยมากมายหลายชิ้นได้อ้างอิง และระบุถึงปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เด็กมีสมาธิสั้นได้ คือ

– สาเหตุมาจากความผิดปกติของสารเคมีบางชนิดในสมองในตัวเด็ก หรือปัจจัยด้านพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะถ้าหากพ่อแม่มีสภาวะสมาธิสั้นอยู่แล้ว นั่นก็ทำให้เด็กมีโอกาสสมาธิสั้นสูงตามไปด้วย

– สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กส่งผลถึงพฤติกรรม เช่นคนรอบข้างเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น พ่อ – แม่ เสพสารเสพติด ติดเหล้า บุหรี่ หรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ละเลยการอบรมสั่งสอน จะทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว และไร้การดูแลจากครอบครัว

– เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีมากจนเกินไป เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้พ่อแม่บางคนเริ่มหยิบจับ เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลลูก แต่หากพ่อแม่ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกมากจนเกินไป ปล่อยให้เด็กใช้เวลา กับจอสี่เหลี่ยมหลายชั่วโมงติดต่อกัน จนไม่ได้ไปเล่นหรือออกไปทำกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้แบบใหม่ๆ จะทำให้พัฒนา การเรียนรู้และสมาธิสั้นมากขึ้น เมื่อเทียบกับเด็กๆ ที่เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวรอบและในสภาพแวดล้อมที่หลากลายกว่า

– เลี้ยงดูลูกผิดวิธี วัยเด็กนั้นจำเป็นที่ได้รับการใส่ใจและความรักจากพ่อแม่ แต่บางครั้งการที่พ่อแม่รักและตามใจลูก จนเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาเมื่อไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ จนทำให้เด็กเกิดเป็นพฤติกรรม ที่ก้าวร้าวและยากที่จะแก้ไข

กิจกรรมเด็ก สมาธิสั้น

จะเห็นได้ว่าสาเหตุบางปัจจัยที่ทำให้เด็กเกิดสภาวะสมาธิสั้นนั้นอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ดังนั้นหากลูกของคุณกำลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายสมาธิสั้น และอยากหาทางบรรเทา รักษาอาการสมาธิสั้นเบื้องต้น คุณพ่อและคุณแม่ต้องใส่ใจและร่วมกันช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกในแบบใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น เช่นแนะนำสั่งสอน พาลูกออกไปเรียนรู้หรือทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเอื้อให้ลูกสมาธิ และเสริมสร้างพัฒนาการนอกบ้านแทนการดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามมีอีกหนึ่งวีธีที่สามารถช่วยบรรเทาอาการสมาธิสั้นในวัยเด็กที่เราอยากเอามาแนะนำคือ การเล่นซัพ หรือการใช้ซัพบำบัด  เพราะซัพมีประโยชน์มากมายหลายด้านต่อพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ แถมยังช่วยให้อาการสมาธิสั้นของเด็กๆ นั้นมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ประโยชน์ของ SUP กับเด็กๆ

กิจกรรมเด็กสมาธิสั้น

1.ซัพช่วยให้เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้น :  การเล่นซัพนั้นจะช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นซัพ ไม่ว่าจะเป็นการทรงตัว ขณะอยู่บนกระดานบอร์ดไม่ให้ตกน้ำ หรือจะเป็นการใช้ไม้พาย พายเพื่อบังคับทิศทางจากกระแสน้ำเป็นเวลานานๆได้ เพราะโดยปกติแล้วเด็กๆที่มีสมาธิสั้นจะวอกแวก อยู่ไม่นิ่ง และไม่สามารถทำบางสิ่งได้นานเท่าไหร่  แต่ซัพจะเป็นกิจกรรม กึ่งบังคับไม่ให้เด็กสามารถจะลุกหรือกระโดดหนีไปไหนได้ง่ายๆ แถมเป็นกีฬาที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จึงทำให้เด็กๆสนุกกับ การจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซัพได้นาน  เริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่อาจฝึกฝนให้เด็กๆ มีความคุ้นเคย อาจลองเล่นพร้อมกับคุณลูก โดยพยายามให้เด็กเล่นซัพนานต่อเนื่องประมาณ 15 – 30 นาที บ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการสมาธิสั้นในเด็ก ลดลงตามลำดับ


กิจกรรมเด็กสมาธิสั้น

2.ซัพช่วยฝึกฝนการควบคุมตัวเอง : ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์และตัวเองได้ใน บางครั้ง แต่ซัพจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง และรู้จักเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองในสิ่งที่นอกเหนือจาก การควบคุม เช่น ขณะเล่นซัพอาจต้องเจอคลื่นน้ำ อาจทำให้ทรงตัวลำบากทำให้เด็กๆ ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ สติและจิตใจ เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ขณะอยู่บนบอร์ด


กิจกรรมเด็กสมาธิสั้น

3.ซัพเสริมสร้างความกล้าหาญ : เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นในถูกมองว่าตัวเองแตกต่างและบางคนรู้สึกเป็นปมด้อย จนบางครั้งเด็กๆ มองเห็นคุณค่าในตัวเองลดน้อยลง ไร้ซึ่งความกล้าและความมั่นใจในการทำกิจกรรมหรือการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามซัพสามารถช่วยดึงความกล้าให้เด็กๆ กลับมามีความกล้าและมั่นใจ เพราะเมื่อเด็กๆ ได้ฝึกตัดสินใจด้วยตัวเอง และประสบความสำเร็จ ทำให้เด็กๆ เริ่มมีความมั่นใจเชื่อมั่น ส่งผลให้เด็กๆ กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิต ข้อควรระวัง สำหรับพ่อแม่คือควรหากิจกรรมสร้างความกล้าให้กับเด็กๆ อย่าทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย  ควรให้กำลังใจ คำชม และให้รางวัลตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กๆ รู้สึกภูมิใจในตัวเอง


กิจกรรมเด็กสมาธิสั้น

Credit:

4.ซัพช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยในเด็ก : จริงอยู่ที่การเล่นซัพนั้นง่ายแสนง่ายชนิดที่ใครๆ ก็เล่นได้ แต่การเล่นซัพให้ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเด็กๆ จะเริ่มเล่นซัพ มักต้องได้รับการอบรมสั่งสอน จากผู้เชี่ยวชาญถึงการเล่นซัพแบบไหนให้ปลอดภัย เมื่อเด็กๆ เริ่มเล่นซัพ เชื่อฟังกฎ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ละเลยทำ ตามใจตัวเองแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปลูกฝังระบบความคิดขั้นพื้นฐานที่ดี ในการปูทางให้เด็กๆ มีระเบียบอยู่ในกฎ กติกาในเรื่องอื่นๆ ซึ่งส่งผลเป็นลูกโซ่ทำให้ลดอาการสมาธิสั้นในวัยเด็กตามไปด้วย


กิจกรรมเด็ก

5.ซัพช่วยสรรสร้างจินตนาการและการเรียนรู้  : ซัพเป็นกีฬาที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ปล่อยพละกำลังอย่างเต็มที่ เต็มกำลังที่มีในรูปแบบสร้างสรรค์และดีต่อสุขภาพ อีกทั้งเด็กๆ ยังได้ ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายให้มีความแข็งแรง  เด็กๆ ยังสามารถดีไซน์การเล่นซัพตามแบบฉบับของตัวเอง จะพายแบบชิลๆง่ายๆ หรือจะดัดแปลงเล่นเป็นเกมแข่งขันกับพ่อแม่ หรือแก๊งเพื่อน ก็ล้วนย่อมเป็นการฝึกจินตนาการความสร้างสรรค์อย่างแท้จริง


กิจกรรมเด็กสมาธิสั้น

6. เปิดโลกทัศน์ช่วยบำบัดสมาธิและจิตใจ : กีฬาซัพเป็นกีฬา outdoor ที่ต้องออกไปเล่นนอกสถานที่ ยิ่งหากคุณพ่อคุณแม่ พาเด็กๆ หลีกหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพฯ หรือสภาพแวดล้อมที่จำเจ ไปเล่นซัพต่างจังหวัดที่สงบเงียบ บรรยากาศดีวิวสวย ไม่วุ่นวายจอแจ จะเป้นส่วนช่วยสำคัญต่อสมาธิของเด็กๆ นั้นได้รับการบำบัดให้ผ่อนคลาย มีความสุข สงบจิตใจ และมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

 

เห็นมั้ยว่าซัพไม่ได้เป็นแค่เฉพาะกีฬาที่ให้ความแข็งแรงเท่านั้น แต่ซัพยังเป็นวิธีบำบัดรักษาโรคต่างๆ มากมายไปจนถึง การบำบัดรักษาสภาวะสมาธิสั้นในวัยเด็ก อย่างไรก็ตามสภาวะสมาธิสั้นในวัยเด็กนั้นสามารถพบเจอได้บ่อยครั้งใน สังคมปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เด็กๆนั้นหายจากสภาวะสมาธิสั้นนั้นคือการมอบความรัก การอบรม ดูแลและความใส่ใจของพ่อแม่ ดังนั้นวันหยุดนี้พาเด็กๆ ไปเล่นซัพสร้างความแข็งแรง เสริมสร้างการเรียนรู้และให้เด็กๆ มีสมาธิที่ดีแทนการปล่อยให้ลูกน้อยใช้วิธีแบบเดิมๆ ซ้ำๆ จำเจ

 

Tags

 
WeSUP เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนไทยที่ชื่นชอบและหลงไหลในเสน่ห์ของเอสยูพี (SUP) ซึ่งเป็นกีฬาทางน้ำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศฝั่งตะวันตก โดยพวกเราต้องการจะผลักดันเอสยูพีและมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้คำแนะในเรื่องเอสยูพีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

SUP นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเหมาะเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวแล้วยังให้ประโยชน์กับคุณมากมายทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้คุณได้ออกไปเห็นโลกในมุมมองใหม่ๆ และยังให้คุณได้ออกกำลังกายอีกด้วย SUP จะช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรง ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัว หน้าอก สร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณได้มีสุขภาพที่ดี SUP ไม่จำเป็นต้องเล่นโต้คลื่นเท่านั้น คุณสามารถเล่น SUP ด้วยการพายในทุกที่ที่มีน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในมหาสมุทร ทะเลสาบ หรือแม้แต่ในแม่น้ำ หากคุณยังไม่เคยลองเล่น SUP มาลองเล่นกันเถอะ!